زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
 

مرد (قرآن)

از عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «مرد» است.


۱ - معنای مردمرد كه در زبان عربی به «رجل» تعبير مى‌شود، مفهوم آن روشن است، و آن مختصّ به جنس مذكّر از مردم‌ است، (مخالف زن‌).
[۴] لغت نامه، ج ۱۲، ص ۱۸۲۱۵، «مرد».

در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى «ذكر»، «رجل»، و مشتقّات آنها و برخى آيات مفيد معناى آن دو استفاده شده است.

۲ - عناوین مرتبطارث مرد (قرآن)، پناهندگی مردان (قرآن)، پوشش مرد (قرآن)، تقیه مرد (قرآن)، تمثیل به مرد (قرآن)، توانایی مرد (قرآن)، جنسیت مرد (قرآن)، حقوق مرد (قرآن)، حق ارث (قرآن)، حق طلاق (قرآن)، حق قصاص (قرآن)، حق کسب (قرآن)، حق مدیریت (قرآن)، خلقت از مرد (قرآن)، خلقت مرد (قرآن)، دو مرد (قرآن)، عقیم بودن مرد (قرآن)، قتل مرد قبطی (قرآن)، قلب مرد (قرآن)، گسترش مردان (قرآن)، گواهی مرد (قرآن)، مالکیت مرد (قرآن)، مردان برگزیده (قرآن)، مردان بلند مرتبه (قرآن)، مردان پاک (قرآن)، مردان جن (قرآن)، مردان خدا (قرآن)، مردان دوره پیامبر (قرآن)، مردان شر (قرآن)، مردان صادق (قرآن)، مردان قوم لوط (قرآن)، مردان مستکبر (قرآن)، مردان ناشناس (قرآن)، مرد برده (قرآن)، مرد بودن پیامبران (قرآن)، مرد بی‌نیاز از زن (قرآن)، مرد در جاهلیت (قرآن)، مرد در قوم لوط (قرآن)، مرد دروغگو (قرآن)، مرد ساده لوح (قرآن)، مرد سحر شده (قرآن)، مرد قبطی (قرآن)، مرد کم‌عقل (قرآن)، مرد مجنون (قرآن)، مرد مخبر (قرآن)، مرد مظلوم (قرآن)، مرد معمولی (قرآن)، مرد مؤمن (قرآن)، مرد ناشناس (قرآن)، مرد و زن (قرآن)، مردی (قرآن)، نزاع دو مرد (قرآن)، نطفه مرد (قرآن)، نقش مرد (قرآن)، هجرت مردان (قرآن)، هم جنس بازی مردان (قرآن).

۳ - پانویس


 
۱. قریشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج ۳، ص ۵۸، «رجل».    
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۱، ص ۲۶۵، «رجل».    
۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۳۴۴، «رجل».    
۴. لغت نامه، ج ۱۲، ص ۱۸۲۱۵، «مرد».


۴ - منبع


مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۸، ص۹۸، برگرفته از مقاله «مرد».    


رده‌های این صفحه : مرد | موضوعات قرآنی
آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.